Lacan, Ayna Evresi ve Zelig (1983) (26.02.2021)

ODTÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Faruk Gençöz'ün konuşmacı olduğu seminerde , Lacanyen psikanaliz kuram çerçevesinde Zelig filmini ayna evresi kavramı üzerinden tartışılmış, katılımcıların filme ilişkin sorularını yanıtlanmıştır.

Erkekliğin Kırılganlığı ve Saldırganlık (28.12.2020)

Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Melis Çelik Ok'un moderatörlüğünde Düzce Üniversitesi, Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yaşın Tekizoğlu ile yapılan konferansta toplumsal cinsiyet rolleri temelinde erkeklik kavramı üzerine konuşulmuştur. Erkekliğin kırılganlığı ile saldırganlık, şiddet arasındaki ilişki tartışılmıştır.

Gençlerin Aile İlişkilerinde Yaşadıkları Sorunlar (07.08.2020)

Dr. Psikolojik Danışman Fatma Kırımlı Taşkın, ergenlik dönemi ve aile ilişkilerinin özellikleri üzerine gerçekleştirdiği çevrimiçi seminerinde  ergen-anne ve baba arasında sağlıklı iletişim biçimleri hakkında bilgi vermiştir. Bunun yanı sıra üniversite öğrencilerinin ebeveynleriyle yaşadığı ilişkisel güçlükleri ele almış ve  bu konuda katılımcı öğrencilerin sorularını yanıtlamıştır.

Genç Psikologlarla Psikoloji Sohbetleri (22.07.2020)

Psikolog Tuna Kadıoğlu ve Psikolog Esra Ece Taşkın’ın konuşmacı olarak gerçekleştirdiği çevrimiçi söyleşide psikoloji öğrencilerinin lisansüstü eğitim, başvuru ve kabul süreçleri, yurtdışında lisansüstü eğitim, kariyer fırsatları hakkında sorularını yanıtladılar. Psikolog Tuna Kadıoğlu, psikoterapi yaklaşımları, uygulamaları ve çalışma alanları hakkında deneyimlerini paylaşımında bulundu.

COVID-19 Günlerinde İlişkiler (16.05.2020)

Psikolog Ceren Pakman’ ın gerçekleştirdiği üniversitemiz akademik personeline yönelik online seminerde Covid-19 salgını nedeniyle evde karantina sürecinden olumsuz etkilenen eş sisteminin desteklenmesine yönelik müdahale ve öneriler ile eşlere bazı pratik yöntemlerin aktarılmıştır. Seminer boyunca COVID- 19 sürecinin yarattığı psikolojik durumun birey ve eş sistemi üzerindeki duygusal değişikliğe dair bilgilendirme yapılmış olup bu durumun yaratabileceği bireysel ve ilişkisel anlamda duygusal zorluklara değinilmiş, psikolojik sağlığın korunmasının önemi vurgulanmıştır. Eş ilişkisini koruma, iyileştirme ve destekleme yolları ve önerileri paylaşılmıştır.

COVID-19 Günlerinde Bağımlılık (16.04.2020)

Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Karakaya gerçekleştirdiği online seminerde Covid-19 sürecinde değişen rutin ve sosyal yaşamın bağımlılıklar üzerine olası etkisi ile baş etme stratejilerine ilişkin bilgi ve tecrübelerini aktarmıştır.

Beyin Farkındalığı Haftası

Beyin Farkındalığı Haftası 2019 etkinlikleri kapsamında üniversitemiz Psikoloji Bölümü öğrencileri, beyin sağlığına dikkat çekmek için Ürgüp ilçe merkezinde çeşitli çalışmalar yaptı. Beyinde yeni yolaklar oluşması için kaldırımda geri geri yürüyen öğrencilerimiz, ayrıca halkı bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü 20. Ulusal Psikoloji Kongresi'ndeydi!

Türk Psikologlar Derneği tarafından 15-17 Kasım 2018'de Ankara'da TED Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 20. Ulusal Psikoloji Kongresi'ne Kapadokya Üniversitesi Psikoloji bölümünden öğrenciler ile birlikte Dr. Öğretim Üyesi Ferihan Tanrıkut katıldı.

Belgesel Gösterimi

Dr. Öğretim Üyesi Ferihan Tanrıkut tarafından verilen Psikolojiye Griş ve Genel Biyoloji ve Psikoloji derslerinde gösterilen "Çığır Açan Buluşlar", "Ne Biliyoruz Ki" belgeselleri öğrenciler tarafından merakla izlendi. "Çığır Açan Buluşlar" belgeselinin kazanımı olarak öğrenciler geçmişi tartışmamayı, çünkü her durumun her birey tarafından farklı hatırlandığını öğrendi.

Psikoloji Bölümü Sinema Etkinlikleri

2018-2019 Akademik yılında Psikoloji Bölümü Sinema Etkinlikleri kapsamında Ölü Ozanlar Derneği, 8 Saniye, Kelebek Etkisi ve Bipolar filmleri izlendi. Psikoloji bölümü öğrencilerinin yanısıra diğer bölüm öğrencilerinin de katıldığı etkinliklerin ardından Psikoloji bölümü öğretim üyeleri tarafından filmler psikolojik açıdan tartışıldı. Tartışma kısmında öğrenciler sorularını da yöneltme şansı buldu. Sinema Etkinlikleri yeni akademik yılda birbirinden ilgi çekici birçok film ile devam edecek!

"Psikiyatri ve Psikoloji" Semineri

Psikiyatrist Dr. Ümit Boz Kapadokya Üniversitesi'nde Psikoloji bölümü öğrencileri ile buluştu ve "Psikiyatri ve Psikoloji" konulu bir seminer verdi. Öğrenciler seminer esnasında ve seminerden sonra Dr. Ümit Boz'a kendi problemlerini danıştılar.

Sevgi ve Disiplin

Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ferihan Tanrıkut tarafından çocuk yetiştirme sanatı hakkında kaleme alınan "Sevgi ve Disiplin" makalesi için tıklayınız.

"Genç Beyni ve Başarıda Doğru Bilinen Yanlışlar"

Üniversitemiz Psikoloji Bölüm Başkanı Ferihan Tanrıkut, eğitimde işbirliği protokolü yaptığımız Ürgüp Tesan Fen Lisesi öğretmen ve öğrenci velilerine "Genç Beyni ve Başarıda Doğru Bilinen Yanlışlar" konulu seminer verdi.

Klinik Psikolog Olmak (27.02.2021)

Klinik Psikolog Dr. Çiğdem Kudiaki, psikolojinin alt alanlarından olan klinik psikoloji ve uygulamalarına ilişkin bilgileri aktardığı söyleşide klinik psikoloji alanında çalışan uzman psikologların eğitim süreçlerini, görev tanımlarını ve mesleki pratiklerine dair ayrıntılı bilgiler paylaşmıştır.

Boşanma Kuramları ve Boşanma Sürecine Ülkemizden Vaka Örnekleriyle Kültürel Bir Bakış (17.02.2021)

Psikolojik Danışman Dr. Fatma Kırımlı Taşkın, çift terapisi pratiklerinde boşanma sürecine ilişkin kurumsal yaklaşımlara değinmiştir. Bunlarla birlikte boşanma sürecini kültürel bir bakış açısıyla değerlendiren vaka örneklerini tartışmıştır.

Çamurla Terapi: Psikanalitik Psikoterapinin Çamurla Entegrasyonu (14.12.2020)

Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç.Dr. Devran Tan Çamurla terapi, çamurun ‘’dokunma’’ komponenti ile psikanalitik temelli yaklaşımı birleştirerek geçmiş olumsuz veya travmatik yaşantıların ve duyguların sözel olmayan iletişim yoluyla sözel bir hale gelmesine olanak sağlayan bir terapi olduğunu aktarmıştır. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen seminerde çamurla terapi yapılan çalışmalardan bahsedilerek psikanalitik yaklaşımlı formülasyon ve yorumla ile terapi sürecinin nasıl işlediği anlatılacak, entegrasyonun iyileştirici etkisinden bahsetmiştir.

İnsan (Human) Belgeseli Üzerine Tartışmalar (23.11.2020)

Fransız çevreci Yann Arthus-Bertrand'ın 2015 yılında çektiği Human(İnsan) isimli belgesel, Dr. Öğr. Üyesi Ferihan Tanrıkut moderatörlüğünde tartışılmıştır.

Çocuk İhmal ve İstismarı (04.11.2020)

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. öğretim üyesi Doç. Dr. Gülin Evinç’ in çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği seminerinde çocuk ihmali, istismarı ve türleri hakkında bilgiler vermiştir. Çocuk ihmal ve istismarının gelişimsel süreçler ve psikolojik sağlık üzerindeki etkilerine değinmiştir. Bu alanda çalışan bir uzman olarak tecrübelerini paylaşmış konuya dair farkındalığın altını çizmiştir.

Nöropsikoloji ve Beyin (17.07.2020)

Davetli Konuşmacı olarak ‘’Nöropsikoloji ve Beyin’’ seminerini veren Psk. Dr. Çiğdem Kudiaki, çevrimiçi düzenlenen etkinlik kapsamında Nöropsikoloji alanını tanıtarak bu alandaki bilimsel gelişmeler ve uygulamalar hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşmıştır. İnsan beyni ve bilişsel beceriler; öğrenme, bellek ve yürütücü işlevler arasındaki ilişkiler üzerine konuşmasını gerçekleştirmiştir. Öğrencilerimizin bu alanlara ilişkin merak ettiği soruları yanıtlamıştır.

Piyanonun Tuşları: Kişilik Melodinize Kulak Verin (09.07.2020)

Psikolog Ceren Pakman, bölümümüz işbirliği ile davetli konuşmacı olarak katıldığı çevrimiçi gerçekleştirilen seminerde bireysel özellikler, kişilik kavramı ve özgünlüğü üzerine bilgilerini paylaştı.

Psikoloji: İnsanı Anlamak (02.06.2020)

Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Melis Çelik Ok Kapadokya Üniversitesi Youtube kanalında gerçekleştirdiği canlı yayında insanı anlamak söyleminden yola çıkarak psikoloji bilimini, kendi uzmanlık alanı olan sosyal psikolojinin yanında klinik, bilişsel, gelişim, adli, sağlık, endüstri-örgüt ve deneysel olmak üzere psikolojinin çeşitli alt alanlarını tanıtmış aynı zamanda bölümümüz eğitim programı hakkında bilgi vermiştir. Mezuniyet sonrası alınan unvan, kariyer imkanları ve iş alanlarını aktarmıştır.

Kün 101: Seyirlik Dersler ‘‘Hayalindeki Mesleğe İlk Adım’’: Psikolojiye Giriş (02.05.2020)

Dr. Öğr. Üyesi Ferihan TANRIKUT  Psikoloji Bölümü aday öğrencilerine yönelik olarak uzaktan öğretim sistemi üzerinden gerçekleştirilen “Kün 101: Seyirlik Dersler: Psikolojiye Giriş” dersinde, Psikoloji bilimi ve alt alanları, akademik araştırma alanları, unvan, kariyer imkanlarının yanında bölümümüzün eğitim ve ayrıcalıkları hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir.

COVID-19 ve PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK (28.03.2020)

Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Ferihan TANRIKUT, üç ayrı oturum olmak üzere gerçekleştirdiği online seminerde Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 virüsü nedeniyle pandemi ilan etmesinin ardından ülkemizin de salgına karşı başlattığı tedbirlerle kısıtlanan fiziksel yaşam, eğitim ve iş alanında değişen rutinlerimizin psikolojik sağlığımız üzerindeki etkisini ele almıştır. Enfeksiyonu önlemek adına yaşamımıza yeni giren temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyumda psikolojik sağlığımızın rolü ve bu yeni rutinlerin etkisini ele almıştır. Enfeksiyona yakalanmaya dair kaygılarımız ile hem kendimiz hem de sevdiklerimizin sağlığı hakkında endişelerimizle baş edebilmemize yardımcı olacak kas gevşetme ve nefes alma egzersizlerinin işlevi ve uygulama adımlarından bahsederek ev içi etkili zaman geçirmenin önemini vurgulamıştır. Bu süreçte ev içi günlük rutinlerin oluşturulmasının kaygı ve korkularla baş etmedeki önemini aktarmıştır.

Psikoloji Öğrencileri ICHUS Ankara'da!

23-24 Kasım 2019'da Ankara'da düzenlenen Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi'ne (ICHUS) Dr. Öğr. Üyesi Ferihan Tanrıkut ve Psikoloji öğrencileri Kapadokya Üniversitesi'nden katılım sağladılar. Önemli araştırmacılar ile bir araya gelerek alandaki yeni bulguları dinleme imkanı bulan öğrencilerimiz, kongreden katılım belgesi de aldılar. Kongrenin Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde organize edilmesi sayesinde, öğrencilerimiz müze ziyareti yaparak tarihi ve entelektüel birikimlerini artırma şansı da buldu. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, sosyal bilimlerin alanlarını kapsayan önde gelen bir uluslararası kongredir.

"Psikanalizde Ne Çalışılır" Semineri

ODTÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi Yöneticisi Prof. Dr. Faruk Gençöz, Psikoloji bölümü öğrencilerimize yönelik düzenlenen "Psikanalizde Ne Çalışılır?" başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılarak öğrencilerimizin aklındaki soruları cevaplandırdı.

"Geleneksel Tedavi Yöntemleri: Sağlıkla İlgili İnanışlar" Semineri Prof. Dr. Nuran Elmacı tarafından Kapadokya Üniversitesi'nde verildi

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Elmacı, “Geleneksel Tedavi Yöntemleri: Sağlıkla İlgili İnanışlar” başlıklı seminerde başta Psikoloji bölümü öğrencileri olmak üzere üniversitemiz öğrenci ve akademisyenlerine inanışların oluşumunu etkileyen etkenler, geleneksel toplumlarda hastalık–sağlık anlayışı ve sağlıkla ilgili inanış örnekleri hakkında bilgiler verdi.

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Gününü Ürgüp Halkıyla Kutladı

Üniversitemiz öğrencileri Dünya Psikoloji Günü etkinlikleri kapsamında hafta sonu Ürgüp ilçe merkezinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Pusula Psikoloji Topluluğu üyesi öğrenciler Ürgüp ilçe meydanında ve Ürgüp Belediyesi Turgut Özal Kültür Merkezinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek Ürgüp halkıyla hem eğlendi hem de onlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi.

Bölüm Pikniği

Psikoloji bölümü öğrencileri ve Dr. Öğretim Üyesi Ferihan Tanrıkut baharın gelişini Damsa Barajı'nda bir piknikle kutladı. Piknikte yerli halktan kişiler de psikoloji öğrencileri ve öğretim üyesi ile sohbet ederek sorunlarını danışma fırsatı buldu.