Çocuk İhmal ve İstismarı (04.11.2020)

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. öğretim üyesi Doç. Dr. Gülin Evinç’ in çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği seminerinde çocuk ihmali, istismarı ve türleri hakkında bilgiler vermiştir. Çocuk ihmal ve istismarının gelişimsel süreçler ve psikolojik sağlık üzerindeki etkilerine değinmiştir. Bu alanda çalışan bir uzman olarak tecrübelerini paylaşmış konuya dair farkındalığın altını çizmiştir.

Başlangıç Tarihi: 04.11.2020
Saati: 16.00
Yerleşke: Kapadokya Yerleşkesi
Yapılacağı Yer: Microsoft Teams
Bitiş Tarihi: 04.11.2020
Etkinlik Türü: Seminer
Düzenleyen Birim: Program

Konuşmacı: Doç. Dr. Gülin Evinç (Hacettepe Üniversitesi)

Moderatör: Dr. Ferihan Tanrıkut

Etkinliği Düzenleyen Bölüm: Psikoloji

Etkinlik Puanı: 10 (Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler); 5 (diğer bölümler ve programlar)