Klinik Psikolog Olmak (27.02.2021)

Klinik Psikolog Dr. Çiğdem Kudiaki, psikolojinin alt alanlarından olan klinik ps...

Klinik Psikolog Dr. Çiğdem Kudiaki, psikolojinin alt alanlarından olan klinik psikoloji ve uygulamalarına ilişkin bilgileri aktardığı söyleşide klinik psikoloji alanında çalışan uzman psikologların eğitim süreçlerini, görev tanımlarını ve mesleki pratiklerine dair ayrıntılı bilgiler paylaşmıştır.

Başlangıç Tarihi: 27.02.2021
Saati: 14:00
Yerleşke:
Yapılacağı Yer: Zoom
Bitiş Tarihi:
Etkinlik Türü: Seminer
Düzenleyen Birim: Program

Konuşmacı: Klinik Psikolog Dr. Çiğdem Kudiaki

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Ferihan Tanrıkut

Etkinliği Düzenleyen Bölüm: Psikoloji

Etkinlik Puanı: 10 (Psikoloji)