Şevket Süreyya Aydemir (1897 - 1976)

Türk yazar, iktisatçı, tarihçi. Şevket Süreyya Aydemir, 1897 yılında Edirne'de doğdu. Mahalle mektebinden sonra askeri rüştiyeye devam etti. Balkan Savaşları öncesinde annesini ve bir ağabeyini kaybeden Şevket Süreyya, Edirne işgale uğrayınca katliamdan kurtulmaları için İstanbul'a gönderilen çocuklar arasında yer aldı. Kuleli Askeri Lisesine kaydoldu ancak Edirne'nin geri alınması ve bir oğlunun daha asker olmasını istemeyen babasının çağırması üzerine geri döndü. Edirne Rüştiyesi ve Öğretmen Okulunda öğrenim gördü. Bu yıllarda Turancı görüşleri benimsedi. Diğer ağabeyinin Sarıkamış'ta hayatını yitirmesi üzerine I.Dünya Savaşı'nda gönüllü olarak savaşa katıldı. Edirne'ye döndükten sonra öğretmenlik eğitimini tamamlayan Şevket Süreyya, Azerbaycan'da kurulan hükümetin İstanbul hükümetinden öğretmen istemesi üzerine Nuha kentine (bugünkü adıyla Şekil) öğretmen olarak atandı ve 1919-1920 yılları arasında Azerbaycan'da görev yaptı. Dağıstan ve Gürcistan'da da öğretmenlik yaptıktan sonra Moskova'ya geçti. Burada birçok Türk öğrencinin de öğrenim gördüğü Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesine (KUTV) kaydoldu. İktisadi ve Sosyal Bilimler Okulunda ekonomi eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra eğitimci ve iktisatçı olarak devlet hizmetinde görev aldı. Yüksek ve Teknik Öğretim Umum müdür muavinliği, Ankara Belediyesi İktisat müdürlüğü, Ankara Ticaret Lisesi müdürlüğü, İktisat vekaleti Sanayi Tetkik Heyeti reisliği görevlerinde bulunduktan sonra emekliye ayrıldı. İktisadi devletçiliği savunan toplumcu Kadro dergisinin yazı kurulunda yer alan Şevket Süreyya, bu dönemdeki siyasal ve ekonomik görüşlerini İnkilap ve Kadro adlı kitabında dile getirdi. Emekliye ayrılması sonrası kendini yazmaya veren Şevket Süreyya, klasik haline gelecek ünlü birçok eserini 1950 sonrası kaleme aldı. 25 Mart 1976'da 79 yaşında Ankara'daki evinde yaşama veda etti.