Cemil Meriç (1916 – 1987)

Türk yazar, çevirmen ve düşünür. Başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme almış bir fikir insanıdır. 1916 yılında Hatay’da doğan Cemil Meriç, daha dört yaşında edebiyat dergileri okumaya başladı ve kitapların arasında geçen bir çocukluk devri yaşadı. Hatay'da Fransız eğitim sistemi uygulayan Antakya Sultanisinde okudu. Yerli, yabancı farklı milletlerden hocalardan, karma bir ders programı ile ve kozmopolit öğrencilerin bulunduğu bu okulda üst düzey bir eğitim aldı. Tercüme bürosunda çalıştı. İlkokul öğretmenliği ve nahiye müdürlüğü yaptı. 1940'ta İstanbul Üniversitesi'ne girip Fransız Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü. Mükemmel düzeyde Fransızca okuyup yazan Meriç, İngilizceyi anlıyor, Arapçayı, kendi ifadesiyle, "söküyor"du. Elazığ'da ve İstanbul'da Fransızca öğretmenliği yaptı. 1941'den başlayarak İnsan, Yücel, Gün, Ayın Bibliyografyası dergilerinde yazmaya başladı. 1946-63 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde okutmanlık yaptı. Yine aynı üniversitede 1963-74 yılları arasında da Sosyoloji Bölümü'nde dersler verdi. 13 Haziran 1987'de vefat etti.

Kitap Önerisi: Bu Ülke

Bu Ülke, Cemil Meriç'in "aynı kaynaktan fışkırdılar" dediği eserler dizisinin önemli bir halkası. "Bir çağın, daha doğrusu bir ülkenin vicdanı olmak, idrakimize vurulan zincirleri kırmak, yalanları yok etmek, Türk insanını Türk insanından ayıran bütün duvarları yıkmak" isteği Cemil Meriç'in düşünme ve yazma çabasına her zaman yön vermiştir. Bu Ülke kitabı bu isteğin belki de en fazla berraklaştığı eseri: "Bu sayfalarda, hayatımın bütünü, yani bütün sevgilerim, bütün kinlerim, bütün tecrübelerim var. Bana öyle geliyor ki, hayat denen mülakata bu kitabı yazmak için geldim: etimin eti, kemiğimin kemiği." Bu özgün fikir insanının sürekli etrafında, içinde dolandığı Doğu-Batı sorunu yanında, özellikle sol-sağ kutuplaşmasına ve kalıplaşmasına ilişkin önemli tespitlerini ve aforizmalarını içeriyor.