Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerimiz 14. UİK Güvenlik Akademisine katıldılar (18-22 Aralık 2019)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerimizden Fikriye Serçin Peker ile Sümeyra Demiralp 14. UİK Güvenlik Akademisine katılarak "Hazar Havzası Enerji Güvenliğinin Oyun Teorisi Stratejileri Üzerinden Analizi" başlıklı bildirilerini sundular.

Dışişleri Bakanlığı ve NATO'nun desteğiyle 18-22 Aralık'ta Ilgaz'da düzenlenen 14. UİK Güvenlik Akademisine katılan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencilerimiz, "Hazar Havzası Enerji Güvenliğinin Oyun Teorisi Stratejileri Üzerinden Analizi" başlıklı bildirilerini sundular.