Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı Seminerleri kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever öğrencilerimizle buluştu. (03.12.2019)

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı Seminerleri kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever öğrencilerimizle buluştu.

Prof. Dr. Tanrısever “Enerji, Su ve Çevre Politikaları” konulu seminerinde enerji, çevre ve su konularının günümüzde giderek artan önemi ve uluslararası ilişkiler için ne gibi sorular ortaya çıkardığını anlatarak “Enerji, çevre ve su olarak tanımladığımız bu üçlü kompleks içindeki bağı kuran sudur. Su, hem enerji üretim kaynağı hem de çevremizdeki ekolojik dengenin en temel unsuru, hatta olmazsa olmaz bir değeridir. O halde su kötü kullanılıyorsa çevrede büyük bir tahribat söz konusudur. Sudan elektrik üretiyorsanız çevre etkisini de mecburen düşünmeniz gerekir. Su ve enerji ilişkisini nasıl kurmalıyız ki çevreyi gereksiz yere tahrip etmeyelim sorusuna cevap vermek bu durumda gerçekten çok zor. Çünkü enerji ve su konusunda bazen çevre düşünülmüyor ama bilinmelidir ki çevre bunun tam ortasında. Sonuç olarak biz enerji projeleriyle çevreye zarar verdiğimizi kabul etmeli ve bunu minimumda tutmak için neler yapmamız gerektiğini düşünmeliyiz” şeklinde konu hakkında öğrecilerimize bilgi paylaşımında bulundu.