Pelvik Board

Pelvik Board'ın hastaya uygulanmasına ilişkin görüntü.Çift bacak konumlayıcısı, supin kalça ve pelvik tedavileri için alt bacakların immobilizasyonunu sağlar. Sistem, pelvisin rotasyonunu azaltarak konforlu destek ve artırılmış konumlandırma seviyesi sunar.

Radyoloji ve radyasyon onkolojisi  ile ilgili verimli ve faydalı bir etkinlik oldu. Etkinlikte radyoloji biliminin doğuşundan başlanarak,radyoterapideki gelişmelere bu alanlarda gönül veren bilim insanları ve hekimlere yer verildi.  Radyoterapi'nin Dünya'da ve Türkiye'deki gelişmeleri,yaşanan zorluklar ,bu alanda kaybedilen bilim insanları ve hekimler hakkında  bilgiler  aktarıldı.

BİR NEBİL ÖZGENTÜRK BELGESELİ:TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ TARİHİ

Radyoloji ve radyasyon onkolojisi ile ilgili verimli ve faydalı bir etkinlik oldu. Etkinlikte radyoloji biliminin doğuşundan başlanarak,radyoterapideki gelişmelere bu alanlarda gönül veren bilim insanları ve hekimlere yer verildi. Radyoterapi'nin Dünya'da ve Türkiye'deki gelişmeleri,yaşanan zorluklar ,bu alanda kaybedilen bilim insanları ve hekimler hakkında bilgiler aktarıldı.

Laboratuvar Malzemelerimiz

Radyoterapi laboratuvarı dolabında bulunan bazı malzemelere ilişkin görüntü

Meme Board

Meme Board'ı ön hazırlığına ait örnek görüntü

Çernobil'e Dönüş Film Gösterimi

Radyoterapi programında gerçekleştirilen etkinlikte ; radyasyon tanımı ,etkileri ,olası felaketlerin nedenleri , radyasyon felaketlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Termoplastik Maske

Baş-Boyun Maskesinin Hastaya Uygulanmasına lişkin Örnek Görüntü

ÜRGÜP YERLEŞKESİ

Öğrencilerimizle Dönemi Bitirdik

2022-2023 Akademik yılı bahar dönemi derslerinin tamamlanmasıyla birlikte okulumuz Ürgüp yerleşkesinde öğrencilerimizle fotoğraf çektirdik.

1-7 Nisan Kanser Haftası

1-7 NİSAN KANSER HAFTASI:KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ NEDİR?NELER KANSER YAPAR?

Kansere karşı farkındalığı arttırmak için; kanserin görülme ve ölüm oranlarındaki değişim özellikleri,özgün risk faktörleri,potansiyel korunma stratejileri ve etiyolojisindeki genetik farklılıkların rolü üzerinde konuşuldu.Kanserin tarihçesinden ve gelişim/değişim sürecinden bahsedildi. Sunumda İnsidans(görülme hızı),mortalite(ölüm hızı),prevalans(belli bir zaman diliminde hastalıkla yaşayan olguların toplam sayısı),crude rate(kaba oran) ve age standardised rate-asr( yaşa standardize edilmiş oran) gibi istatistiksel belirteçlere yer verildi.Yaş,cinsiyet,coğrafi değişiklikler,etnik gruplar,din,sosyal düzey,eğitim gibi kanserlerin görülüş sıklığına etki eden faktörlerden bahsedildi.Yapılan çalışmalardan yola çıkılarak istatistiksel verilere değinildi. Bu doğrultuda kanserin farklı türlerinden bahsedilerek (prostat,akciğer,serviks,meme..vs) ;dünyada ve ülkemizde kanser görülme sıklığının ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre nasıl değişkenlik gösterdiği,beslenme alışkanlığının kanser üzerindeki etkisi ,kanser türünün ölüm/sağ kalım oranı aktarıldı.

Erken teşhis hayat kurtarır.

Akciğer Board (Wing board --T-board)

Akciğer Board'ın hastaya uygulanmasına ilişkin görüntü Akciğer Tutacağı radyasyon tedavisindeki sabitleme boardlarından biridir. Bu board gövdenin üst kısmını sabitleme amaçlı kullanılır.

Nükleer farkındalık, nükleer enerji hakkında toplumun ya da her bir bireyin yeterli düzeyde bilgisinin olması şeklinde tanımlanmaktadır. Buradaki yeterli bilgi düzeyi nükleer enerjinin kullanım alanları, avantajları ve dezavantajları ile ilgilidir.  Nükleer santrallerin ülke ekonomisine katkısı/ zararı, çevreye yönelik faydaları /zararları ile nükleer santrallerinin elektrik enerjisi üretmek için kullanımının avantaj/dezavantajları, nükleer-risk-çevre ve insan sağlığı ilişkileri gibi konulara değinildi. Öğrencilerin bilgi düzeyinin artması, özellikle teknik bilim ve teknolojik gelişme konusu olan nükleer enerji hakkında bilgi düzeyi, nükleer enerjiyi anlama, kabullenme ve kullanma becerisini etkileyebilmektedir.

KARİYER YOLCULUĞUNDA NÜKLEER FARKINDALIK EĞİTİMİ

Nükleer farkındalık, nükleer enerji hakkında toplumun ya da her bir bireyin yeterli düzeyde bilgisinin olması şeklinde tanımlanmaktadır. Buradaki yeterli bilgi düzeyi nükleer enerjinin kullanım alanları, avantajları ve dezavantajları ile ilgilidir. Nükleer santrallerin ülke ekonomisine katkısı/ zararı, çevreye yönelik faydaları /zararları ile nükleer santrallerinin elektrik enerjisi üretmek için kullanımının avantaj/dezavantajları, nükleer-risk-çevre ve insan sağlığı ilişkileri gibi konulara değinildi. Öğrencilerin bilgi düzeyinin artması, özellikle teknik bilim ve teknolojik gelişme konusu olan nükleer enerji hakkında bilgi düzeyi, nükleer enerjiyi anlama, kabullenme ve kullanma becerisini etkileyebilmektedir.

Laboratuvar Malzemelerimiz

Radyoterapi laboratuvarı dolabında bulunan bazı malzemelere ilişkin görüntü

Radyoaktif Atık Yönetimi Etkinliği

Radyoterapi programında yapılan etkinliğe Kapadokya Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencilerin yanı sıra, Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü'nden Öğretim üyeleri katılım gerçekleştirmiş olup , sunumu Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim üyesi Doç.Dr. Şenol SERT gerçekleştirmiştir.Bu etkinlikte ; Radyasyon ve radyoaktif atık yönetimi ile ilgili önemli başlıklara değinilmiş, radyasyon tanımı ,etkileri , radyoaktif maddelerin toplanması, kabul edilmesi, işlenmesi, sınıflandırılması, taşınması, etiketlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve zararsız hale getirilmesi ile ilgili bilgiler aktarılmıştır.

Abdominal Kompress

Karaciğer Kanseri Tedavilerinde Nefes Kontrolü Sağlanması Amacıyla Kullanılan Abdominal Kompress Uygulamasına İlişkin Örnek Görüntü