Radyoterapi'nin Kanser Tedavisindeki Rolü

RADYOTERAPİ'NİN KANSER TEDAVİSİNDEKİ ROLÜ

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Medikal Fizik Uzmanı Dr.Sümeyra CAN 'ın konuk olduğu etkinlikte Radyoterapi'nin kanser tedavisindeki ana yöntemlerden biri olduğuna ,kanser tedavisindeki önemine,Radyoterapi cihazlarının gelişmişlik düzeyleri ile birlikte kanser tedavisindeki başarılara,cihazların olası yan etkilerine ,dikkat edilmesi gereken hususlara değinilerek Radyoterapi ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı öğrencilerine yönelik faydalı bir etkinlik daha tamamlanmış oldu.

''Amaç; mücadeleye odaklanmaktır, korkuya değil.'' Robin Roberts

Radyoterapide Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği

Radyoterapi programı Radyoterapi Çalışmaları-ETÜT dersi  kapsamında Üniversitemiz Ürgüp Sağlık Yerleşkesi'nde  “Radyoterapide Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği” etkinliği düzenlenmiştir.  Etkinliğe, Erciyes Üniversitesi  Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fazile Cantürk Tan ve Biyofizik Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Salih Varol konuşmacı olarak katılmıştır.

1-7 Nisan Kanser Haftası

1-7 NİSAN KANSER HAFTASI:KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ NEDİR?NELER KANSER YAPAR?

Kansere karşı farkındalığı arttırmak için; kanserin görülme ve ölüm oranlarındaki değişim özellikleri,özgün risk faktörleri,potansiyel korunma stratejileri ve etiyolojisindeki genetik farklılıkların rolü üzerinde konuşuldu.Kanserin tarihçesinden ve gelişim/değişim sürecinden bahsedildi. Sunumda İnsidans(görülme hızı),mortalite(ölüm hızı),prevalans(belli bir zaman diliminde hastalıkla yaşayan olguların toplam sayısı),crude rate(kaba oran) ve age standardised rate-asr( yaşa standardize edilmiş oran) gibi istatistiksel belirteçlere yer verildi.Yaş,cinsiyet,coğrafi değişiklikler,etnik gruplar,din,sosyal düzey,eğitim gibi kanserlerin görülüş sıklığına etki eden faktörlerden bahsedildi.Yapılan çalışmalardan yola çıkılarak istatistiksel verilere değinildi. Bu doğrultuda kanserin farklı türlerinden bahsedilerek (prostat,akciğer,serviks,meme..vs) ;dünyada ve ülkemizde kanser görülme sıklığının ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre nasıl değişkenlik gösterdiği,beslenme alışkanlığının kanser üzerindeki etkisi ,kanser türünün ölüm/sağ kalım oranı aktarıldı.

Erken teşhis hayat kurtarır.

Pelvik Board

Pelvik Board'ın hastaya uygulanmasına ilişkin görüntü.Çift bacak konumlayıcısı, supin kalça ve pelvik tedavileri için alt bacakların immobilizasyonunu sağlar. Sistem, pelvisin rotasyonunu azaltarak konforlu destek ve artırılmış konumlandırma seviyesi sunar.

Radyoloji ve radyasyon onkolojisi  ile ilgili verimli ve faydalı bir etkinlik oldu. Etkinlikte radyoloji biliminin doğuşundan başlanarak,radyoterapideki gelişmelere bu alanlarda gönül veren bilim insanları ve hekimlere yer verildi.  Radyoterapi'nin Dünya'da ve Türkiye'deki gelişmeleri,yaşanan zorluklar ,bu alanda kaybedilen bilim insanları ve hekimler hakkında  bilgiler  aktarıldı.

BİR NEBİL ÖZGENTÜRK BELGESELİ:TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ TARİHİ

Radyoloji ve radyasyon onkolojisi ile ilgili verimli ve faydalı bir etkinlik oldu. Etkinlikte radyoloji biliminin doğuşundan başlanarak,radyoterapideki gelişmelere bu alanlarda gönül veren bilim insanları ve hekimlere yer verildi. Radyoterapi'nin Dünya'da ve Türkiye'deki gelişmeleri,yaşanan zorluklar ,bu alanda kaybedilen bilim insanları ve hekimler hakkında bilgiler aktarıldı.

Nükleer farkındalık, nükleer enerji hakkında toplumun ya da her bir bireyin yeterli düzeyde bilgisinin olması şeklinde tanımlanmaktadır. Buradaki yeterli bilgi düzeyi nükleer enerjinin kullanım alanları, avantajları ve dezavantajları ile ilgilidir.  Nükleer santrallerin ülke ekonomisine katkısı/ zararı, çevreye yönelik faydaları /zararları ile nükleer santrallerinin elektrik enerjisi üretmek için kullanımının avantaj/dezavantajları, nükleer-risk-çevre ve insan sağlığı ilişkileri gibi konulara değinildi. Öğrencilerin bilgi düzeyinin artması, özellikle teknik bilim ve teknolojik gelişme konusu olan nükleer enerji hakkında bilgi düzeyi, nükleer enerjiyi anlama, kabullenme ve kullanma becerisini etkileyebilmektedir.

KARİYER YOLCULUĞUNDA NÜKLEER FARKINDALIK EĞİTİMİ

Nükleer farkındalık, nükleer enerji hakkında toplumun ya da her bir bireyin yeterli düzeyde bilgisinin olması şeklinde tanımlanmaktadır. Buradaki yeterli bilgi düzeyi nükleer enerjinin kullanım alanları, avantajları ve dezavantajları ile ilgilidir. Nükleer santrallerin ülke ekonomisine katkısı/ zararı, çevreye yönelik faydaları /zararları ile nükleer santrallerinin elektrik enerjisi üretmek için kullanımının avantaj/dezavantajları, nükleer-risk-çevre ve insan sağlığı ilişkileri gibi konulara değinildi. Öğrencilerin bilgi düzeyinin artması, özellikle teknik bilim ve teknolojik gelişme konusu olan nükleer enerji hakkında bilgi düzeyi, nükleer enerjiyi anlama, kabullenme ve kullanma becerisini etkileyebilmektedir.

Laboratuvar Malzemelerimiz

Radyoterapi laboratuvarı dolabında bulunan bazı malzemelere ilişkin görüntü

Meme Board

Meme Board'ı ön hazırlığına ait örnek görüntü

Çernobil'e Dönüş Film Gösterimi

Radyoterapi programında gerçekleştirilen etkinlikte ; radyasyon tanımı ,etkileri ,olası felaketlerin nedenleri , radyasyon felaketlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Radyoaktif Atık Yönetimi Etkinliği

Radyoterapi programında yapılan etkinliğe Kapadokya Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencilerin yanı sıra, Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü'nden Öğretim üyeleri katılım gerçekleştirmiş olup , sunumu Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim üyesi Doç.Dr. Şenol SERT gerçekleştirmiştir.Bu etkinlikte ; Radyasyon ve radyoaktif atık yönetimi ile ilgili önemli başlıklara değinilmiş, radyasyon tanımı ,etkileri , radyoaktif maddelerin toplanması, kabul edilmesi, işlenmesi, sınıflandırılması, taşınması, etiketlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve zararsız hale getirilmesi ile ilgili bilgiler aktarılmıştır.

Termoplastik Maske

Baş-Boyun Maskesinin Hastaya Uygulanmasına lişkin Örnek Görüntü

Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sağlık Programları'nda Kariyer Günleri

Üniversitemiz Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sağlık Programları'nda Kariyer Günleri etkinliği ,25.04.2024 tarihinde Ürgüp Sağlık Yerleşkesi'nde Acıbadem Hastanesi, Dünyam Hastanesi,System Hastanesi,Kızılay Hastanesi ,Memorial Hastanesi ,Versa Hastanesi'nin yanı sıra İŞKUR , Atasun Optik,Metro Diş,Setdent, Uzdent katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

Radyasyon'un Hayatımızdaki Yeri

İstanbul Emsey Hospital Medikal Fizik Uzmanı Yusuf Levent ERTOKTAŞ 'ın konuk olduğu etkinlikte ''Radyasyon'un Hayatımızdaki Yeri'' isimli ,hepimizi yakından ilgilendiren önemli bir konu ele alınmıştır.

Nükleer Enerji ve Çevre-2

Radyoterapi ve Tıbbi Görüntüleme programları ile ortak düzenlenen ''Nükleer Enerji ve Çevre-2'' etkinliğine Dr.Enver Yaser KÜÇÜKGÜL konuşmacı olarak katılım sağlamıştır.Acıbadem Üniversitesi ile her ay ortak düzenlediğimiz Radyoloji Kültür Sohbetleri'nin 18.si olan bu etkinlik ,bir önceki etkinliğe karşıt görüş olarak planlanıp,gerçekleştirilmiştir.

Nükleer Enerji ve Çevre Etkinliği

Radyoterapi ve Tıbbi Görüntüleme programları ile ortak düzenlenen ''Nükleer Enerji ve Çevre'' etkinliğine Prof.Dr.Doğan BOR ve B.Gül GÖKTEPE konuşmacı olarak katılım sağlamıştır. Etkinlik konusu itibariyle yoğun ilgi görmüştür.

Laboratuvar dersine başlarken...

Radyoterapi Laboratuvarı

Öğrencilerimizle derse başlamadan önce fotoğraf çekildik.

Radyasyon Onkolojisi'nde Radyoterapi Teknikeri'nin Rolü

Radyoterapi Çalışmaları-Etüt dersi kapsamında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim üyesi Öğr.Gör.Dr.Dicle ASLAN ile ''Radyasyon Onkolojisi'nde Radyoterapi Teknikeri'nin Rolü'' isimli seminer gerçekleştirildi. Radyasyon Onkolojisi'nde yapılan işlerden,Radyoterapi Teknikeri'nin görev,yetki ve sorumluluklarına kadar alana dair her türlü bilgi aktarılarak,Radyoterapi Teknikerliği mesleğinin önemi vurgulandı. Öğrencilerimiz için verimli ve faydalı bir eğitim oldu. .

''Vatanını En Çok Seven Görevini En İyi Yapandır.'' Mustafa Kemal ATATÜRK

BİR RADYOTERAPİ MEZUNUNUN KARİYER YOLCULUĞU

Farklı alanlarda çalışan Radyoterapi teknikerleri; öğrencilerimize Radyoterapinin Tanımı,Önemi,Amacı ve Teknikerin Görev,Yetki ve Sorumlulukları hakkında bilgiler aktararak,kanser hastalarına nasıl yaklaşılması gerektiği hususunda önemli konulara değindi.Etkinliğimiz, öğrencilerin meslek hayatlarına atılmadan önce yaşama ihtimalleri bulunan problemleri çözme konusunda öğrencilere ön ayak oldu.

ÜRGÜP YERLEŞKESİ

Öğrencilerimizle Dönemi Bitirdik

2022-2023 Akademik yılı bahar dönemi derslerinin tamamlanmasıyla birlikte okulumuz Ürgüp yerleşkesinde öğrencilerimizle fotoğraf çektirdik.

Akciğer Board (Wing board --T-board)

Akciğer Board'ın hastaya uygulanmasına ilişkin görüntü Akciğer Tutacağı radyasyon tedavisindeki sabitleme boardlarından biridir. Bu board gövdenin üst kısmını sabitleme amaçlı kullanılır.

Laboratuvar Malzemelerimiz

Radyoterapi laboratuvarı dolabında bulunan bazı malzemelere ilişkin görüntü

Abdominal Kompress

Karaciğer Kanseri Tedavilerinde Nefes Kontrolü Sağlanması Amacıyla Kullanılan Abdominal Kompress Uygulamasına İlişkin Örnek Görüntü