Paris İklim Anlaşması

Öğrencimiz Nimet Hacısüleymanoğlu'nun hazırladığı çalışma

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı çatısı altında, 12 Mart 2020 tarihinde yaptığımız Ekolojik Bunalım ve İklim Siyaseti dersinde, yüksek lisans öğrencimiz Nimet Hacısüleymanoğlu, Paris İklim Anlaşması konusunu anlattı. Anlaşma'nın iklim değişikliği ile küresel ölçekteki mücadelede oynadığı rol, taraf ülkelerin ulusal katkı niyet beyanları, iklim değişikliğine yönelik uyum ve azaltım mekanizmaları ayrıntılı olarak incelenirken, Türkiye'nin mevcut rejimdeki konumu da irdelendi. Öğrencimize, yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz.