Prof. Dr. Geralde Maclean Kapadokya Üniversitesinde Konuştu

Erken modern dönem Osmanlı-İngiliz ilişkileri konusunda dünyaca bilindik bir uzman olan Emeritus Prof.Dr. Gerald Maclean (University of Exeter) davetli konuşmacı olarak 9 Ekim 2018'de Kapadokya Üniversitesi'ndeydi. Gerald Maclean, Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine Osmanlı topraklarındaki İngiliz gezginlerin anekdotlarını anlattı.  Erken modern dönemde Osmanlı İmparatorluğu topraklarını ziyaret etmiş İngilizlerin özellikle at sırtında seyahatleri esnasındaki gözlemlerine dayanan seyahat metinleri üzerinden yorumlamalar yaptı. Özellikle de İDE öğrencilerinin seyahat edebiyatı türündeki eserlerin kuramsal yorumlama biçimleri hakkında bilgi edinmesini sağladı. Maclean, edebiyat ve kültür çalışmalarında milli kimlikler ve Doğu-Batı ilişkileri gibi konuların incelenmesine örnek teşkil eden konuşmasındada öğrencilerin ilgili terim ve kavramlarla tanışmalarını sağladı.