Atlar, Evliya Çelebi ve İngiliz-Osmanlı ilişkileri Söyleşisi Düzenlendi

Osmanlı-İngiliz ilişkileri hakkındaki çalışmalarını eleştirel hayvan çalışmaları kuramları ile birlikte ele alarak özellikle de Evliya Çelebi Seyahatnamesi üzerine uzmanlaşmış ve İngiltere ve A.B.D.'de bu konu hakkında önemli yayınlar üretmiş olan Prof.Dr. Donna Landry (University of Kent) 10 Ekim 2018 günü davetli konuşmacı olarak aramızdaydı. Prof. Dr. Landry, Evliya Çelebi'nin eserinde Osmanlı-Türk, Macar, Avusturyalı gibi farklı kimlikleri nasıl bu toplumların atlarla ve atçılık kültürü ile ilişkileri bağlamında kurguladığını çok sayıda metin örnekleriyle anlattı. Özellikle de İDE bölümü öğrencilerinin edebiyat eserlerindeki insan-hayvan ilişkilerinin güncel çevreci beşeri bilimler ve insansonrası kuramlar ışığında nasıl ele alınıp irdelenebileceği konusunda içgörü geliştirmelerine çok önemli katkı sağladı. Ayrıca edebiyat ve kültür çalışmalarında milli kimlikler ve Doğu-Batı ilişkileri gibi konuların incelenmesine de örnek teşkil eden konuşmada öğrencilerin ilgili terim ve kavramlarla da tanışmaları sağlandı.

Etkinlik duyurusu için tıklayınız.