Bölüm Başkanımız Sinan Akıllı'nın yazarlarından biri olduğu "Equestrian Cultures" kitabı çıktı

Chicago Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanan ve 'modernleşme' sürecinde at ve insan ilişkilerini inceleyen Equestrian Cultures, disiplinlerarası bakış açısıyla farklı alanlarda uzmanlaşmış akademisyen ve araştırmacıların yazdığı bölümlerden oluşan bir çalışmadır. Kitapta "The Agency and the Matter of the Dead Horse in the Victorian Novel” başlıklı bölümün yazarı Sinan Akıllı, Viktorya dönemi İngiliz romanlarında 'ölü' atların anlatıdaki rolünü tartışır. Çağdaş beşeri ve doğa bilimleri felsefeleri ile zenginleştirdiği analizleri ile İngiliz tarihinin en görkemli döneminde olgunlaşan İngiliz romanlarını farklı ve yenilikçi bir bakış açısıyla inceler. 

Metne ulaşmak için tıklayınız.