Ünlü Felsefeci Teoman Duralı’dan Öğrencilerimize Devlet Tarihi ve Felsefesi Semineri (21.03.2019)

Ünlü felsefeci Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü yüksek lisans öğrencilerimize “Devletin Tarihi ve Felsefesi” konulu bir seminer verdi. Felsefenin bir “kavram mühendisliği” olarak düşünülebileceğini belirten Duralı, devletin ahlakın bir uzantısı olduğunu vurguladı. Duralı, seminerinde insanlık tarihinin ilk dönemlerinden başlayarak modern devletin iktisadi ve siyasi oluşum süreçleri üzerinde durdu.