Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün Fakültemizde "Düşünmek, Bilmek ve Yapmak" Temalı Konferans Verdi (16.11.2018)

Mütevelli Heyeti Üyemiz Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz tarafından düzenlenen konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

Başbakan Eski Başdanışmanı, Gazeteci, Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün’ün konuşmacı olarak katıldığı “Düşünmek, Bilmek ve Yapmak” adlı konferansta gençlere “Düşünmek kutsal değil, değerlidir” mesajı verildi.

Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta katılımcılara düşünmenin kutsal değil değerli olduğunu vurgulayarak “Herkesin yaptığı bir şey neden kutsal olsun ki” sorusunu yönelten Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, “Düşünmenin kutsal olduğunu söylemek, insanın diğer varlıklardan kendini ayırırken geliştirdiği bir egodan ibarettir. Zira düşünmek insanın ayırt edici bir özelliği değildir. Ayrıca yalnız insanlar değil yunus balıkları da kendilerine göre düşünüyor, kargalar da çok zeki varlıklardır ve dokuza kadar sayabilirler. Yani niteliksel bir farklılık ya da üstünlük yok, kıyaslamalı bir farklılık ya da üstünlük var. Zaten düşünmek özel bir yetenek ya da kabiliyet gerektirmez” şeklinde konuştu.

İnsanın düşünmesinin değil, bir şeylerin üzerine düşünmesinin önemli olduğunu ve bir şeyin üzerine düşünmenin tecrübe, emek ve metot gerektirdiğini ifade ederek bu metotlar hakkında katılımcılara düşüncelerini aktaran Prof. Dr. Öğün, daha sonra “Doğa bilimlerinde objektiflik, beşeri bilimlerde ise tarafsızlık söz konusudur” fikrinden hareketle Sigmund Freud, Max Weber, Karl Marx gibi düşünürlerin özneli düşünürler olduğundan bahsederek beşeri bilimler hakkındaki görüşlerini katılımcılara aktardı.

Prof. Dr. Öğün, konferansın son bölümünde “Bir şeyi bilme değil, niçin bildiğini bilmek maharettir. Bu bağlamda bilgi yarışmaları bilgiye yapılan en büyük hakarettir çünkü bu yarışmalar metotlu bir bilgi istemez. Üstelik bu yarışmalar bilgiyi ölçmediği gibi kopyaya dayalı bilme kepazeliğini de bu sisteme sokup anlamsız bilmeyi alkışlatır. Tüm bu olanlar yanlıştır” dedi.

Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerinin yanı sıra bölge halkının da katıldığı konferans, Prof Dr. Öğün’ün gençlerin sorularını cevapladığı soru cevap kısmının ardından sona erdi.