Prof. Dr. Şevket Pamuk ile Osmanlı Devleti'nin Para Politikasını ve Osmanlı Ekonomisini Konuştuk (07.12.2018)

Başta Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, özellikle iktisat tarihi üzerine yaptığı önemli çalışmalarla tanınan ekonomi profesörü Şevket Pamuk öğrencilerimizle biraraya gelerek Osmanlı para poltikası ve ekonomisi hakkında bir konferans verdi.

Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda düzenlenen “Osmanlı’da Para ve Enflasyonun Tarihi” adlı konferansta Osmanlı’da tedavül edilen sikkeler, ekonomi politikaları, tağşişler, enflasyon, kredi ve finans kurumları ile para piyasaları hakkında yaptığı araştırmalar hakkında konuşan Prof. Dr. Şevket Pamuk, “Osmanlı’da 1914 yılına kadar kâğıt para yoktu ve bunun yerine madeni sikkeler kullanılırdı. Osmanlı’da kâğıt para yerine günlük işler için gümüş sikkeler, daha küçük alışverişler için ise bakır sikkeler kullanılırdı. Ayrıca Osmanlı birçok devletin aksine altın sikkeyi tüm imparatorlukta tek altın sikke olarak belirledi” şeklinde konuşarak para sistemi hakkında bilgiler aktardı.

Osmanlı’da oluşan enflasyon hakkında da konuşan Prof. Dr. Şevket Pamuk “Devlet daha çok harcama yapmak için daha çok para basar ve bu sebeple de enflasyon ortaya çıkar. Osmanlı’da enflasyon, savaş dönemlerinde artan devlet harcamaları neticesinde devletin savaş finansmanı için paranın ayarı ile oynamasından dolayı ortaya çıkardı” dedikten sonra sunum eşliğinde çeşitli sayısal veriler paylaştı.

Osmanlı arşivlerinde yaptığı araştırmalar hakkında da detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Şevket Pamuk, konferansın sonunda başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri olmak üzere katılımcıların sorularını cevaplayarak konferansını tamamladı.