Oyunmatik Projemizi Başarıyla Gerçekleştirdik

Kapadokya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak Nevşehir İl M...

Kapadokya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından projelendirilen ve Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği, Ahiler Kalkınma Ajansı'nın desteği ile hayata geçirilen Oyunmatik Projesi kapsamında gönüllü olarak başvuru yapan 18 ortaokul matematik öğretmenine robotik kodlama ve oyunlaştırma teknikleri ile matematik öğretim programı başarıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında hazırlanan eğitim ve eğitim içeriğinde, oyunlaştırma, sorgulama tabanlı eğitim metodolojileri ve STEM eğitim yaklaşımı benimsenmiştir. Bu anlayış ile proje eğitmenleri seçilmiştir. Eğitmenler, soru teknikleri, bilgi ölçme ve uygulama metotları, kullanılması gereken ortak sembolik dillerin (matematiksel ve kodlama dilleri) kullanımı, analitik düşünce, algoritma geliştirme, kodlama kavramının algılanması, soru sunum çeşitleri ve oyunlaştırma ile öğrenme konularında eğitim içerikleri hazırlamışlardır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile eğitime katılan öğretmenlere proje eğitimi kapsamındaki bilgi seviyelerini ölçmek üzere; eğitim öncesinde ön test uygulaması yapılmıştır. Eğitimin bilgi seviyesine yaptığı katılım ölçülebilmesi için de ön test ile aynı soruları içeren son test uygulanmıştır.

Ön teste 16 kişi yanıt vermiştir. Tüm grubun genel ortalaması 100 puan üzerinden 68,75 olarak gerçekleşmiştir. Analiz istatistiksel hesaplamalarla gerçekleştirilmiştir. Ön test sonuçlarına göre ortanca değer 70 puan olarak hesaplanmıştır. Katılımcılar arasında en düşük puanı 10 en yüksek puan ise 90 olarak gerçekleşmiştir. Grup içerisinden 100 tam puan alan çıkmamıştır.

Eğitimin tamamlanmasının ardından yapılan son teste ise, 15 kişi yanıt vermiştir. Grubun genel ortalaması, 68,75 puandan 83,33 puana; ortanca değer 70 puandan 90 puana; en düşük katılımcı puanı 10’dan 70’e yükselmiştir.

Her iki test sonuçlarının karşılaştırılması yapıldığında, genel ortalamada %21,2 oranında, ortanca değerde %28,5 oranında ve en düşük katılımcı puanındaki 6 kat artış, eğitimin etkinliğinin ve katılımcıların bu alandaki bilgi eksikliklerinin giderilmesinde pozitif anlamlı bir katkı sağladığını göstermektedir.