Öğrencilerimiz Yeşilöz Köyü’nü Tanıyarak Analiz Etti (06.11.2019)

İktisat dersi kapsamında köy birimi, iktisadî açıdan Yeşilöz’de incelendi

Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri öğrencileri ve öğretim elemanları olarak İktisat dersi kapsamında, “Köy Ekonomisinin Analizi” konulu uygulama çalışması yapmak üzere, Yeşilöz Köyü’ne gezi düzenledik.

Gezimiz süresinde öncelikle Yeşilöz Köyü’nün ne ürettiği ve pazara yönelik herhangi bir üretiminin olup olmadığı üzerinde duruldu. Bu doğrultuda ise üretimin koşullarına işaret edecek şekilde altyapı ve sağlık koşullarına, köyün demografik yapısına, kadınların ekonomide aktif rol alıp almadıklarına; tarımsal üretim ve hayvancılıkta köyün hangi seviyede olduğuna bakılmıştır. 

 

Yeşilöz Köyü’nün tarihi, kültürel ve doğal açılardan turistik değerlerinin olup olmadığı da iktisadî açıdan değerlendirilmiştir. Bu açıdan konutların mimari özellikleri ve sosyal tesislerin durumu, yukarıda sıralanan hususları şekilde ve öğrenciler arasında görev taksimi yapılarak araştırılmıştır. Gezimiz sonunda ise köy konağında toplanıldı ve gözlemlerimiz, öğrencilerin köyün ekonomik gelişmesine nasıl katkıda bulunulacağı hususundaki önerileriyle beraber köylülerle paylaşıldı.