Kapadokya Ekonomi Toplantıları III (20.11.2019)

Kapadokya Ekonomi Toplantıları'nda Turizm Konuşuldu

Kapadokya Ekonomi Toplantıları'nın üçüncüsü, sektör temsilcileri ve konunun uzmanlarının katılımıyla Kapadokya Turizmi temasıyla üniversitemizde düzenlendi.

“Kapadokya Turizminde Pazar ve Ürün Çeşitlendirmesi: Mevcut Durum, Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri” başlığıyla Mustafapaşa Yerleşkemizde yer alan Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda düzenlenen üçüncü toplantıya Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ile turizmciler, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, “Bu toplantı özel ve önemli bir toplantı çünkü özellikle sayın valimizin liderliğinde alan yönetimi çalışmalarının başladığı bugünlerde ortak akla, istişareye ve birlikte düşünmeye, çözüm önerileri geliştirmeye en çok ihtiyacımız olan zamanlardan birisi diye düşünüyorum. Türkiye’de her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de en önemli problemlerden biri ortak bir veri bankasının, ortak bir envanter anlayışının olmayışı. Belki bugünkü toplantımızda, bu konudaki yetkinliklerimizi artırmak ve ortak akıl geliştirmek yolunda mütevazı bir adım olacaktır.” dedi.

Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın açılış konuşmasından sonra ilk oturumun ilk konuşmacısı olarak söz alan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Artık turizmden daha nitelikli gelir elde edebilmek ve sürdürülebilir olmasını sağlayabilmek için ürün çeşitlendirmesi şart. Bunun için de insan faktörü çok önemli çünkü her şeyin başı insan. Dolayısıyla insan gücü olmadan, nitelikli insan kaynağı olmadan hiçbir şey olmuyor. Nitelikli iş gücü dendiğinde müşteri memnuniyeti, sadakati ve karlılık gündeme geliyor. Yani müşteriyi memnun eden, müşteri sadakatini sağlayan ve neticede de karlılığa götüren iş gücü anlamına geliyor” şeklinde giriş yaptıktan sonra “Kapadokya’da Turistik Ürün Çeşitlendirmesinde Nitelikli İş Gücü İhtiyacı” başlıklı sunumunu yaptı.

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’dan sonra Ürgüp Proper Travel Yetkilisi Murat Özgüç “Son Çeyrek Yüzyılda Kapadokya’da Geliştirilen Yeni Turistik Ürünler ve İktisadi Etkileri” konusuyla ilgili gözlem ve bilgilerini katılımcılarla paylaşırken, Helios Transfer & Shuttle yetkilisi Aysel Atak ise “Kapadokya’da Ürün Çeşitlendirmesi Bağlamında Sektör Paydaşlarının ve Meslek Örgütlerinin Sorumlulukları” konularında konuştu.

Toplantının ikinci oturumunda ise, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Yılmaz, 7174 Sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ile ilgili konuşurken, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan “Türk Turizminin 2023 Yol Haritası Işığında Kapadokya İçin Politika Önerileri”, Museum Hotel yetkilisi Tolga Tosun ise “Turizm Talebinde Değişmeler ve Kapadokya’nın Ürün Geliştirme Potansiyeli” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Sunumların ardından geçilen soru-cevap kısmında katılımcıların soruları konunun uzmanları tarafından cevaplandı. Toplantının değerlendirme aşamasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Rıfat Yıldız, aktif paydaşlık ve proje esaslı kamu-üniversite-turizm sektörü işbirliğine yönelik olarak Kapadokya Turizmi Veri İşleme, Yenilik ve Proje Uygulama Araştırma Merkezi'nin kurulması şeklindeki model önerisini takdim etti. Turizm Endüstrisinde, iş âleminin yenilikçi, girişimcive dinamik özellikleri ile bütünleşmeyen kamu-üniversite-endüstri  işbirliğinin başarılı olamayacağı düşüncesi ile böyle bir modelin geliştirildiğini aktaran Yıldız, üniversitenin Ar-Ge ve laboratuvarları ile, kamunun teşvik edici ve yönlendirici niteliği ile, turizm sektörünün ise yenilikçi ve girişimci özelliği ile bu modele katkı sunacağını aktararak nihai hedefin sektörün şu ihtiyaçlarına cevap verebilmek olduğunu ifade etti:

  • —Kamu – Üniversite – Turizm Sektörü iletişiminin geliştirilmesi,
  • —Yıkıcı rekabet yerine birlikte kazanma (ölçek ekonomisi),
  • —Kaliteli ürünün yüksek katma değere dönüştürülmesi,
  • —İş verenin nitelikli elemana ulaşabilmesi,
  • Öngörücü veri yönetimi (konaklama işletmeleri için tahminleme)

Kapadokya Turizmi Veri İşleme, Yenilik ve Proje Uygulama Araştırma Merkezi modelinin ayrıntıları için Prof. Dr. Rıfat Yıldız'ın konuşmasının slayt dosyasına şuradan erişebilirsiniz.