Eski Bakan Altan Öymen Kapadokya’da Türkiye’nin Demokrasi Tecrübesini Anlattı (26.04.2019)

Eski Turizm ve Tanıtma Bakanı, Gazeteci Altan Öymen “Türkiye’nin Demokrasi Tecrübesi” başlıklı konferansında öğrencilerimizle buluştu.

Fakültemizdeki Oktay Sinanoğlu Salonunda düzenlenen konferansta konuşan Gazeteci, Yazar, Milletvekili ve Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, çok partili demokrasiye geçiş tarihimizi anlattı.

1876 yılında Kanuni Esasi’nin ilânı ve devamındaki süreçte yapılan parlamento seçimleri ile oluşan Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan ile ülkemizde demokrasinin ilk adımlarının atıldığını belirterek konuşmasına başlayan Altan Öymen, Cumhuriyetin ilk yıllarında Avrupa ülkelerindeki demokratik sistemleri hedefleyen Türkiye’nin bu yolda gerçekleştirdiği devrimlerin demokrasinin kurumsal altyapısını oluşturduğunu söyledi. 

Altan Öymen, “Demokrasi tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından biri 1945 yılında çok partili demokrasiye geçiş kararının verilmesi, yani dernekler kanununda yapılan bir değişiklik ile yeni siyasi partilerin kurulmasının önünün açılmış olmasıdır” şeklinde konuşurken, 1950 seçiminden önce Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Partinin birlikte yeni bir seçim kanunu hazırladığını, bu kanun ile Yüksek Seçim Kurulunun kurulduğunu, gizli oy, açık tasnif ve seçimlerin hâkim gözetiminde olması gerektiği gibi uygulamaların yürürlüğe girdiğini belirttiği konferansın sonunda öğrencilerimizin sorularını cevapladı. 

Konferansın ardından Öymen, yüksek lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen “Türkiye'de Siyaset ve Çok Partili Yaşama Geçiş” başlıklı seminere katıldı. Seminer sonunda, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Vesile Şenol tarafından Altan Öymen’e günün anısına Avanos el sanatları ürünü olan Amfora takdim edildi.